Toast à la Te reo

Recipe by Belinda Williams

Tohutaka  

Kai o roto  

Ngā taputapu  

Ngā tohutohu  

Me peheate hanga tōhi 

Kai o roto: 

Parāoa 

Pata 

Rahopura  

Ngā tohutohu: 

Tuatahi – horoia o ringaringa  

Tuarua – whiwhi te parāoa 

Tuatoru – tau te parāoaki roto I te mihini tōhi  

Tuawha – tikina te tohi mai I te mīhini 

Tuarima – tohaina te pata me te ki runga 

Tuaono – kai pai te kai 

Advertisement